Hình Ảnh Cột Phải
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay: 34
số người truy cậpHôm qua: 236
số người truy cậpTuần này: 34
số người truy cậpTháng này: 6206
số người truy cậpTổng số truy cập: 178704
số người truy cậpĐang online: 9
Văn bản quy phạm pháp luật
Hình thức văn bản:  
Lĩnh vực:  
Chuyên ngành:  
Năm ban hành:  
Tháng ban hành:  
Ngày ban hành:  
Nội dung tìm kiếm:   
 
Tổng số: 46 văn bản
Số văn bản mỗi trang: 
Số hiệu Chuyên ngành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tình trạng
1304/2017/QĐ-TTg Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 03/09/2017 Có hiệu lực từ ngày ký.
23/2017/TT-BGTVT Hàng Hải Thông tư Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam. 28/07/2017 Có hiệu lực từ ngày 15-9-2017.
16/2017/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam. 22/05/2017 Có hiệu lực từ ngày 15/7/2017
1473/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Về việc công bố sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 23/05/2017 Có hiệu lực kể từ ngày ký.
33/2016/TT-BTTTT Chuyên ngành khác Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn. 26/12/2016 Có hiệu lực từ ngày 01/10/2017
55/2016/QĐ-TTg Chuyên ngành khác Quyết định Về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước 26/12/2016 Có hiệu lực từ ngày 25/02/2017
37/2016/TT-BGTVT Hàng Hải Thông tư Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam. 25/11/2016 Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017
163/2016/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước 21/12/2016 Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017
261/2016/TT-BTC Hàng Hải Thông tư Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải/./ 14/11/2016 Còn hiệu lực
22/2016/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định về quản lý hoạt động của thủy phi cơ, sân bay chuyên dùng trên mặt nước, bãi cất, hạ cánh trên mặt nước, 01/09/2016 Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2016
24/CT-TTg Chuyên ngành khác Chỉ thị Về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội. 02/08/2016 Có hiệu lực từ ngày ký.
120/2016/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. 23/08/2016 Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017
15/2016/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định về quản lý đường thủy nội địa. 30/06/2016 Có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2016.
12/2016/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. 09/06/2016 Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2016
02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Đường thủy nội địa Thông tư liên tịch Hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch. 23/03/2016 Có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2016.
83/2015/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ Đường thủy nội địa. 30/12/2015 Có hiệu lực từ ngày 01/3/2016
59/2016/TT-BTC Đường thủy nội địa Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa. 29/03/2016 Có hiệu lực từ ngày 16-5-2016
01/2016/TT-BTC Hàng Hải Thông tư Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải/./ 05/01/2016 Có hiệu lực từ ngày 20/02/2016.
01/2016/TT-BTC Chuyên ngành khác Thông tư Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải. 05/01/2016 Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 02 năm 2016.
132/2015/NĐ-CP Đường thủy nội địa Nghị Định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. 25/12/2015 Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016
65/2015/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật sủa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa. 05/11/2015 Bãi bỏ Thông tư 60/2011/TT-BGTVT ngày 12/12/2011
51/2015/QĐ-TTg Đường thủy nội địa Quyết định Về quy định tổ chức tìm kiếm, cứu nạn giao thông đưởng thủy nội địa. 14/10/2015 Còn hiệu lực
19/2015/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 14/02/2015 Còn hiệu lực
18/2015/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 14/02/2015 Còn hiệu lực
03/2015/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường. 06/01/2015 Còn hiệu lực
10/2014/UBTVQH13 Chuyên ngành khác Pháp lệnh Pháp lệnh Cảnh sát môi trường 23/12/2014 Còn hiệu lực
110/2014/NĐ-CP Đường thủy nội địa Nghị Định Quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa. 20/11/2014 Còn hiệu lực
50/2014/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa. 17/10/2014 Còn hiệu lực
49/2014/QĐ-TTg Chuyên ngành khác Quyết định Về danh mục bí mật nhà nước mức độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Kinh tế Trung ương. 04/09/2014 Còn hiệu lực
55/2014/QH13 Chuyên ngành khác Luật Luật Bảo vệ môi trường 23/06/2014 Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
48/2014/QH13 Đường thủy nội địa Luật Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường thủy nội địa 17/06/2014 Có hiệu lực từ ngày 01/01/2015
Hiến pháp 2013 Chuyên ngành khác Luật Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 26/11/2013 Còn hiệu lực
93/2013/NĐ-CP Đường thủy nội địa Nghị Định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa 20/08/2013 Còn hiệu lực
81/2013/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. 19/07/2013 Còn hiệu lực
08/2013/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 17-2011BGTVT 06/05/2013 Còn hiệu lực
1108/QĐ-BGTVT Đường thủy nội địa Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng thủy nội địa khu vực phía Nam đến năm 2020 và hướng đến năm 2030 26/04/2013 Còn hiệu lực
43/2012/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi 23/10/2012 Còn hiệu lực
177/2012/TT-BTC Đường thủy nội địa Thông tư Huong dan che độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa 23/10/2012 Còn hiệu lực
21/2012/NĐ-CP Hàng Hải Nghị Định Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải 21/03/2012 Còn hiệu lực
22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Đường thủy nội địa Thông tư liên tịch Quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa 26/06/2012 Còn hiệu lực
15/2012/QH13 Chuyên ngành khác Luật Luật Xử lý vi phạm hành chính 20/06/2012 Còn hiệu lực
15/2012/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách qua sông 10/05/2012 Còn hiệu lực
70/2011/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng ngừa ô nhiễm do phương tiện TNĐ 30/12/2011 Còn hiệu lực
25/2010/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa 31/08/2010 Hết hiệu lực
34/2010/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa 08/11/2010 Còn hiệu lực
23/2004/QH11 Đường thủy nội địa Luật Luật Giao thông đường thủy nội địa 15/06/2004 Còn hiệu lực