Hình Ảnh Cột Phải
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay: 129
số người truy cậpHôm qua: 392
số người truy cậpTuần này: 129
số người truy cậpTháng này: 3868
số người truy cậpTổng số truy cập: 290715
số người truy cậpĐang online: 18
Văn bản quy phạm pháp luật
Hình thức văn bản:  
Lĩnh vực:  
Chuyên ngành:  
Năm ban hành:  
Tháng ban hành:  
Ngày ban hành:  
Nội dung tìm kiếm:   
 
Tổng số: 78 văn bản
Số văn bản mỗi trang: 
Số hiệu Chuyên ngành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tình trạng
97/2018/TT-BTC Chuyên ngành khác Thông tư Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 30/10/2018 Còn hiệu lực
13/2018/TT-BNV Chuyên ngành khác Thông tư Sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu 19/10/2018 Còn hiệu lực
30/CT-TTg Chuyên ngành khác Chỉ thị Về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương 30/10/2018 Còn hiệu lực
53/2018/TT-BGTVT Chuyên ngành khác Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu 28/10/2018 Còn hiệu lực
71/2018/TT-BTC Chuyên ngành khác Thông tư Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước 10/08/2018 Còn hiệu lực
148/2018/ND-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động 24/10/2018 Còn hiệu lực
144/2018/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức 16/10/2018 Còn hiệu lực
107/NQ-CP Chuyên ngành khác Nghị Quyết Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với CB, CC, VC, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp 16/08/2018 Còn hiệu lực
49/2018/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về vận tải quy định về lắp đặt báo hiệu kilômet-địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa 11/09/2018 Còn hiệu lực
113/2018/ND-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số điều của của Nghị định số 108/2014/ND-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế có hiệu lực thi hành từ 15/10/2018 31/08/2018 Còn hiệu lực
110/2018/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội 29/08/2018 Còn hiệu lực
48/2018/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài. 31/08/2018 Còn hiệu lực
47/2018/TT-BGTVT Hàng Hải Thông tư Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang 24/08/2018 Còn hiệu lực
17/2018/TT-BYT Chuyên ngành khác Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ y tế Quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên 06/08/2018 Còn hiệu lực
50/2018/TT-BTC Chuyên ngành khác Thông tư Quy định chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ 23/05/2018 Còn hiệu lực
47/2018/TT-BTC Chuyên ngành khác Thông tư Hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi. 15/05/2018 Còn hiệu lực
13/2018/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin 23/01/2018 Còn hiệu lực
45/2018/NĐ-CP Đường thủy nội địa Nghị Định Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa. 13/03/2018 Còn hiệu lực
39/2018/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa - Sửa đổi lần 2: 2018 QCVN 72:2013/BGTVT 21/06/2018 Còn hiệu lực
76/NQ-CP Chuyên ngành khác Nghị Quyết Công tác phòng, chống thiên tai 18/06/2018 Còn hiệu lực
28/2018/QĐ-TTg Chuyên ngành khác Quyết định Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước 12/07/2018 Còn hiệu lực
642/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 30/03/2018 Còn hiệu lực
1281/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải 19/06/2018 Còn hiệu lực
45/2018/TT-BTC Chuyên ngành khác Thông tư Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 07/05/2018 Còn hiệu lực
65/QĐ-TTg Chuyên ngành khác Quyết định Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn 12/01/2018 Còn hiệu lực
05/2018/TT-BGTVT Chuyên ngành khác Thông tư Hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. 30/01/2018 Còn hiệu lực
61/2018/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/04/2018 Còn hiệu lực
802/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Sửa đổi Quy chế công tác văn thư, sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số của Bộ Giao thông vận tải kèm theo Quyết định 1640/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 23/04/2018 Còn hiệu lực
06/2018/TT-BNV Chuyên ngành khác Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội. 31/05/2018 Còn hiệu lực
36/2018/TT-BTC Chuyên ngành khác Thông tư Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 30/03/2018 Còn hiệu lực
84/2018/ND-CP Hàng Hải Nghị Định ban hành Nghị định về ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải. 28/05/2018 Con hieu luc
18/2018/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 11/04/2018 Còn hiệu lực
17/2018/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền 09/04/2018 Còn hiệu lực
666/QĐ-BGTVT Đường thủy nội địa Quyết định Phê duyệt đề án lắp đặt thiết bị tự động nhận dạng AIS và trang bị VHF trên phương tiện thủy nội địa 04/04/2018 Còn hiệu lực
13/2018/TT-BGTVT Chuyên ngành khác Thông tư Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành giao thông vận tải 29/03/2018 Còn hiệu lực
12/2018/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa 28/03/2018 Còn hiệu lực
30/2017/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40 quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa 07/09/2017 Còn hiệu lực
2537/QĐ-BGTVT Đường thủy nội địa Quyết định Thí điểm đăng ký làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng, bến thủy nội địa bằng tin nhắn 15/08/2016 Còn hiệu lực
1304/2017/QĐ-TTg Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 03/09/2017 Có hiệu lực từ ngày ký.
23/2017/TT-BGTVT Hàng Hải Thông tư Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam. 28/07/2017 Có hiệu lực từ ngày 15-9-2017.
16/2017/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam. 22/05/2017 Có hiệu lực từ ngày 15/7/2017
1473/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Về việc công bố sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 23/05/2017 Có hiệu lực kể từ ngày ký.
33/2016/TT-BTTTT Chuyên ngành khác Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn. 26/12/2016 Có hiệu lực từ ngày 01/10/2017
55/2016/QĐ-TTg Chuyên ngành khác Quyết định Về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước 26/12/2016 Có hiệu lực từ ngày 25/02/2017
37/2016/TT-BGTVT Hàng Hải Thông tư Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam. 25/11/2016 Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017
163/2016/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước 21/12/2016 Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017
261/2016/TT-BTC Hàng Hải Thông tư Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải/./ 14/11/2016 Còn hiệu lực
22/2016/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định về quản lý hoạt động của thủy phi cơ, sân bay chuyên dùng trên mặt nước, bãi cất, hạ cánh trên mặt nước, 01/09/2016 Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2016
24/CT-TTg Chuyên ngành khác Chỉ thị Về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội. 02/08/2016 Có hiệu lực từ ngày ký.
120/2016/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. 23/08/2016 Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017
15/2016/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định về quản lý đường thủy nội địa. 30/06/2016 Có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2016.
12/2016/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. 09/06/2016 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2018
02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Đường thủy nội địa Thông tư liên tịch Hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch. 23/03/2016 Có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2016.
83/2015/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ Đường thủy nội địa. 30/12/2015 Có hiệu lực từ ngày 01/3/2016
59/2016/TT-BTC Đường thủy nội địa Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa. 29/03/2016 Có hiệu lực từ ngày 16-5-2016
01/2016/TT-BTC Chuyên ngành khác Thông tư Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải. 05/01/2016 Ngừng hiệu lực.
132/2015/NĐ-CP Đường thủy nội địa Nghị Định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. 25/12/2015 Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016
65/2015/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật sủa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa. 05/11/2015 Bãi bỏ Thông tư 60/2011/TT-BGTVT ngày 12/12/2011
51/2015/QĐ-TTg Đường thủy nội địa Quyết định Về quy định tổ chức tìm kiếm, cứu nạn giao thông đưởng thủy nội địa. 14/10/2015 Còn hiệu lực
19/2015/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 14/02/2015 Còn hiệu lực
18/2015/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 14/02/2015 Còn hiệu lực
03/2015/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường. 06/01/2015 Còn hiệu lực
10/2014/UBTVQH13 Chuyên ngành khác Pháp lệnh Pháp lệnh Cảnh sát môi trường 23/12/2014 Còn hiệu lực
110/2014/NĐ-CP Đường thủy nội địa Nghị Định Quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa. 20/11/2014 Còn hiệu lực
50/2014/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa. 17/10/2014 Còn hiệu lực
49/2014/QĐ-TTg Chuyên ngành khác Quyết định Về danh mục bí mật nhà nước mức độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Kinh tế Trung ương. 04/09/2014 Còn hiệu lực
55/2014/QH13 Chuyên ngành khác Luật Luật Bảo vệ môi trường 23/06/2014 Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
48/2014/QH13 Đường thủy nội địa Luật Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường thủy nội địa 17/06/2014 Có hiệu lực từ ngày 01/01/2015
Hiến pháp 2013 Chuyên ngành khác Luật Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 26/11/2013 Còn hiệu lực
81/2013/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. 19/07/2013 Còn hiệu lực
08/2013/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 17-2011BGTVT 06/05/2013 Còn hiệu lực
1108/QĐ-BGTVT Đường thủy nội địa Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng thủy nội địa khu vực phía Nam đến năm 2020 và hướng đến năm 2030 26/04/2013 Còn hiệu lực
43/2012/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi 23/10/2012 Còn hiệu lực
21/2012/NĐ-CP Hàng Hải Nghị Định Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải 21/03/2012 Còn hiệu lực
22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Đường thủy nội địa Thông tư liên tịch Quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa 26/06/2012 Còn hiệu lực
15/2012/QH13 Chuyên ngành khác Luật Luật Xử lý vi phạm hành chính 20/06/2012 Còn hiệu lực
15/2012/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách qua sông 10/05/2012 Còn hiệu lực
23/2004/QH11 Đường thủy nội địa Luật Luật Giao thông đường thủy nội địa 15/06/2004 Còn hiệu lực