Hình Ảnh Cột Phải
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay: 540
số người truy cậpHôm qua: 272
số người truy cậpTuần này: 1005
số người truy cậpTháng này: 8776
số người truy cậpTổng số truy cập: 701819
số người truy cậpĐang online: 15
Văn bản quy phạm pháp luật
Hình thức văn bản:  
Lĩnh vực:  
Chuyên ngành:  
Năm ban hành:  
Tháng ban hành:  
Ngày ban hành:  
Nội dung tìm kiếm:   
 
Tổng số: 246 văn bản
Số văn bản mỗi trang: 
Số hiệu Chuyên ngành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tình trạng
19/2021/QĐ-TTg Đường thủy nội địa Quyết định Quy định về bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê 26/05/2012 Có hiệu lực ngày 15/7/2021
289/QĐ-TTCP Chuyên ngành khác Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020 26/05/2021 Có hiệu lực
887/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành kèm theo QĐ này KH triển khai th/hiện QĐ số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung QĐ số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 v/v phê duyệt KH hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics VN - năm 2025 20/05/2021 Có hiệu lực
31/2021/TT-BTC Chuyên ngành khác Thông tư Ban hành Thông tư quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế. 17/05/2021 Có hiệu lực ngày 02/7/2021
55/2021/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 24/05/2021 Có hiệu lực ngày 10/7/2021
10/2021/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2016/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa 29/04/2021 Có hiệu lực ngày 15/6/2021
09/2021/TT-BGTVT Hàng Hải Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn 19/04/2021 Có hiệu lực ngày 01/11/2021
08/2021/TT-BGTVT Hàng Hải Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển 19/04/2021 Có hiệu lực ngày 01/11/2021
07/2021/TT-BGTVT Chuyên ngành khác Thông tư Ban hành Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải. 08/04/2021 Có hiệu lực ngày 01/6/2021
02/2021/TT-TTCP Chuyên ngành khác Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 22/03/2021 Có hiệu lực ngày 10/5/2021
17/2021/QĐ-TTg Chuyên ngành khác Quyết định Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia BHTN 31/03/2021 Có hiệu lực ngày 15/5/2021
08/VBHN-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 22/03/2021 Có hiệu lực
12/2021/QĐ-TTg Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu 24/03/2021 Có hiệu lực ngày 10/5/2021
1666/QĐ-BHXH Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế 03/12/2020 Có hiệu lực
50/2021/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng 01/04/2021 Có hiệu lực
11/2021/TT-TTCP Chuyên ngành khác Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân. 11/03/2021 Có hiệu lực ngày 01/5/2021
05/VBHN-BGTVT Hàng Hải Thông tư Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải 02/03/2021 Có hiệu lực
04/VBHN-BGTVT Hàng Hải Thông tư Quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển hợp nhất 02/03/2021 Có hiệu lực
3835/QĐ-BKHCN Chuyên ngành khác Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020 29/12/2020 Có hiệu lực
321/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính của Bộ Giao thông vận tải 02/03/2021 Có hiệu lực
04/2021/TT-BGTVT Chuyên ngành khác Thông tư Quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải 26/02/2021 Có hiệu lực
17/2021/TT-BCA Chuyên ngành khác Thông tư Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 05/02/2021 Có hiệu lực
38/2020/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 31/12/2020 Có hiệu lực
126/QĐ-TTg Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính 26/01/2021 Có hiệu lực
56/QĐ-BNV Chuyên ngành khác Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020 21/01/2021 Có hiệu lực
149/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2020 15/01/2021 Có hiệu lực
113/2020/TT-BTC Chuyên ngành khác Thông tư Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa 30/12/2020 Có hiệu lực
35/2020/TT-BGTVT Chuyên ngành khác Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư về chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực đường thủy nội địa 23/12/2020 Có hiệu lực
143/2020/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2 10/12/2020 Có hiệu lực
2128/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Tân Sửu năm 2021 12/11/2020 Có hiệu lực
135/2020/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định về tuổi nghỉ hưu 18/11/2020 Có hiệu lực
08/2020/TT-BLĐTBXH Chuyên ngành khác Thông tư Hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động. 15/10/2020 Có hiệu lực
130/2020/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 30/10/2020 Có hiệu lực
101/2020/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ 28/08/2020 Có hiệu lực
88/2020/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc 28/07/2020 Có hiệu lực
37/2019/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. 07/05/2019 Có hiệu lực
30/2020/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Về công tác văn thư 05/03/2020 Có hiệu lực
115/2020/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 25/09/2020 Có hiệu lực
125/2020/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn 19/10/2020 Có hiệu lực
124/2020/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 19/10/2020 Có hiệu lực
123/2020/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định về hóa đơn, chứng từ 19/10/2020 Có hiệu lực ngày 01/7/2022
1928/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch 399/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử 13/10/2020 Có hiệu lực
08/VBHN-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa 20/10/2020 Có hiệu lực
25/2020/TT-BGTVT Chuyên ngành khác Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điều khiển tự động và từ xa, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biể 14/10/2020 Có hiệu lực
26/2020/TT-BGTVT Chuyên ngành khác Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đăng kiểm 16/10/2020 Có hiệu lực
37/CT-TTg Đường thủy nội địa Chỉ thị Về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa 29/09/2020 Có hiệu lực
120/2020/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 07/10/2020 Có hiệu lực
113/2020/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng. 18/09/2020 Có hiệu lực
112/2020/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 18/09/2020 Có hiệu lực
106/2020/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 10/09/2020 Có hiệu lực
06/2020/TT-BLĐTBXH Chuyên ngành khác Thông tư Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 20/08/2020 Có hiệu lực
90/2020/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 13/08/2020 Có hiệu lực
03/2020/TT-BNV Chuyên ngành khác Thông tư Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức 21/07/2020 Có hiệu lực
86/2020/NĐ-CP Hàng Hải Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển 23/07/2020 Có hiệu lực
960/QĐ-TTg Chuyên ngành khác Quyết định Quyết định danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ 07/07/2020 Có hiệu lực
73/2020/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh 30/06/2020 Có hiệu lực
60/2020/QH14 Chuyên ngành khác Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 17/06/2020 Có hiệu lực
61/2020/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. 29/05/2020 Có hiệu lực
58/2020/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 27/05/2020 Có hiệu lực
10/2020/TT-BGTVT Chuyên ngành khác Thông tư Quy định việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 11/05/2020 Có hiệu lực
34/2020/TT-BTC Chuyên ngành khác Thông tư Ban hành Thông tư quy định quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng. 05/05/2020 Có hiệu lực
29/2020/TT-BTC Chuyên ngành khác Thông tư Ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công. 17/04/2020 Có hiệu lực
53/2020/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 05/05/2020 Có hiệu lực
08/2020/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam. 17/04/2020 Có hiệu lực
01/2020/TT-BNV Chuyên ngành khác Thông tư Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành. 16/04/2020 Có hiệu lực
48/2020/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn 15/04/2020 Có hiệu lực
01/2020/TT-BTP Chuyên ngành khác Thông tư Ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch 03/03/2020 Có hiệu lực
02/2020/TT-BGTVT Hàng Hải Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải. 21/02/2020 Có hiệu lực
187/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2019 17/02/2020 Có hiệu lực
19/2019/TT-BXD Chuyên ngành khác Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy. 31/12/2019 Có hiệu lực
06/2020/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. 09/03/2020 Có hiệu lực
16/2019/TT-BXD Chuyên ngành khác Thông tư Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 26/12/2019 Có hiệu lực
25/2020/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. 28/02/2020 Còn hiệu lực
03/2020/TT-BGTVT Hàng Hải Thông tư Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam 21/02/2020 Còn hiệu lực
22/2019/TT-BTNMT Chuyên ngành khác Thông tư Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ. 25/12/2019 Có hiệu lực
32/2020/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 05/03/2020 Có hiệu lực
31/2020/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính 05/03/2020 Có hiệu lực
26/2020/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 28/02/2020 Có hiệu lực
24/2020/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. 24/02/2020 Còn hiệu lực
23/2020/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sôn 24/02/2020 Còn hiệu lực
12/2019/TT-BXD Chuyên ngành khác Thông tư Hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng 26/12/2019 Có hiệu lực
19/2020/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 12/02/2020 Còn hiệu lực
15/2019/TT-BXD Chuyên ngành khác Thông tư Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng 01/01/1970 Còn hiệu lực
14/2019/TT-BXD Chuyên ngành khác Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng 26/12/2019 Còn hiệu lực
18/2019/TT-BXD Chuyên ngành khác Thông tư Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình 26/12/2019 Có hiệu lực
18/2019/TT-BXD Chuyên ngành khác Thông tư Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng 26/12/2019 Còn hiệu lực
11/2019/TT-BKHĐT Chuyên ngành khác Thông tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả 16/12/2019 Còn hiệu lực
120/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp 05/02/2020 Có hiệu lực
01/VBHN-BGTVT Chuyên ngành khác Thông tư Quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam 05/02/2020 Có hiệu lực
08-2019-TT-BXD Chuyên ngành khác Thông tư Quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư 11/11/2019 Còn hiệu lực
07/2019/TT-BXD Chuyên ngành khác Thông tư Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng 07/11/2019 Còn hiệu lực
01/2019/TT-BXD Chuyên ngành khác Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 16/08/2019 Có hiệu lực
01/2020/TT-BGTVT Hàng Hải Thông tư Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải. 20/01/2020 Còn hiệu lực
133/QĐ-TTg Hàng Hải Quyết định Ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu 17/01/2020 Còn hiệu lực
90/2019/TT-BTC Hàng Hải Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 31/12/2019 Còn hiệu lực
55/2019/TT-BGTVT Hàng Hải Thông tư Quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam 31/12/2019 Còn hiệu lực
52/2019/TT-BGTVT Chuyên ngành khác Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành. 25/12/2019 Còn hiệu lực
30/VBHN-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định về têu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 31/12/2019 Có hiệu lực
2510/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020 30/12/2019 Có hiệu lực
52/2019/QH14 Chuyên ngành khác Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12. 25/11/2019 Có hiệu lực
2250/QĐ-BGTVT Đường thủy nội địa Quyết định Công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ giao thông vận tải 04/12/2019 Còn hiệu lực
10/CT-TTg Chuyên ngành khác Chỉ thị Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trang nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc 22/04/2019 Còn hiệu lực
82/2019/NĐ-CP Hàng Hải Nghị Định Quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng. 12/11/2019 Có hiệu lực
81/2019/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 11/11/2019 Có hiệu lực
43/2019/TT-BGTVT Chuyên ngành khác Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam. 07/11/2009 Có hiệu lực
42/2019/TT-BGTVT Hàng Hải Thông tư Quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải. 30/10/2019 Có hiệu lực
19/VBHN-BGTVT Chuyên ngành khác Thông tư Quy định về quản lý tuyến vận tải từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam 29/10/2019 Có hiệu lực
76/2019/TT-BTC Chuyên ngành khác Thông tư Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi. 05/11/2019 Có hiệu lực
12/2019/TT-BNV Chuyên ngành khác Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 04/11/2019 Có hiệu lực
41/2019/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện t 30/10/2019 Có hiệu lực
17/VBHN-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét-địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa 16/10/2019 Còn hiệu lực
12/VBHN-BGTVT Chuyên ngành khác Thông tư Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải 09/10/2019 Còn hiệu lực
40/2019/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. 15/10/2019 Còn hiệu lực
39/2019/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa. 15/10/2019 Còn hiệu lực
1836/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 04/10/2019 Còn hiệu lực
1807/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ 02/10/2019 Còn hiệu lực
1769/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Phê duyệt Cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải năm 2020 26/09/2019 Còn hiệu lực
11/2019/TT-BNV Chuyên ngành khác Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành. 30/09/2019 Còn hiệu lực
29/2019/TT-BGTVT Chuyên ngành khác Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cấp, thu hồi Giấy CNBH hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992. 12/08/2019 Còn hiệu lực
28/2019/TT-BGTVT Hàng Hải Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cấp, thu hồi Giấy CNBH hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001. 12/08/2019 Còn hiệu lực
34-2019-TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa. 06/09/2019 Còn hiệu lực
33/2019/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa. 06/09/2019 Còn hiệu lực
46/2019/TT-BTC Chuyên ngành khác Thông tư Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo NĐ số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo NĐ số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ 23/07/2019 Còn hiệu lực
21/2019/TT-BCA Chuyên ngành khác Thông tư Sửa đổi thông tư 16/2018/TT-BCA hướng dẫn luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do bộ trưởng bộ công an ban hành 18/07/2019 Còn hiệu lực
1363/QĐ-BGTVT Đường thủy nội địa Quyết định Công bố thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT 22/07/2019 Còn hiệu lực
63/2019/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. 11/07/2019 Còn hiệu lực
03/CT-BKHĐT Chuyên ngành khác Chỉ thị Về chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu do bộ kế hoạch và đầu tư ban hành 24/05/2019 Còn hiệu lực
04/2019/TT-BTTTT Chuyên ngành khác Thông tư Quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 05/07/2019 Còn hiệu lực
03/2019/TT-BNV Chuyên ngành khác Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 14/05/2019 Còn hiệu lực
1238/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của bộ giao thông vận tải 28/06/2019 Còn hiệu lực
59/2019/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 01/07/2019 Còn hiệu lực
56/2019/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. 24/06/2019 Còn hiệu lực
48/2019/NĐCP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. 05/06/2019 Còn hiệu lực
04/2019/TT-BNV Chuyên ngành khác Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội. 24/05/2019 Còn hiệu lực
44/2019/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 20/05/2019 Còn hiệu lực
15/2019/TT-BGTVT Hàng Hải Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên đào tạo 26/04/2019 Còn hiệu lực
19/2019/QĐ-TTg Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành Quyết định về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử. 10/05/2019 Còn hiệu lực
24/2019/TT-BTC Chuyên ngành khác Thông tư Ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. 22/04/2019 Còn hiệu lực
38/2019/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 09/05/2019 Còn hiệu lực
32/2019/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Ban hành Nghị định quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên 10/04/2019 Còn hiệu lực
31/2019/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. 10/04/2019 Còn hiệu lực
418/QĐ-TTg Đường thủy nội địa Quyết định Phê duyệt Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” 16/04/2019 Còn hiệu lực
17/2019/QĐ-TTg Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành Quyết định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu. 08/04/2019 Còn hiệu lực
139a/QĐ-BGTVT Đường thủy nội địa Quyết định Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 21/01/2019 Còn hiệu lực
12/2019/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca máy cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa. 11/03/2019 Còn hiệu lực
10/2019/TT-BGTVT Chuyên ngành khác Thông tư Quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải. 11/03/2019 Còn hiệu lực
03/VBHN-BGTVT Chuyên ngành khác Nghị Định Về vận tải đa phương thức 31/01/2019 Còn hiệu lực
08/2019/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện 28/02/2019 Còn hiệu lực
09/2019/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 24/01/2019 Còn hiệu lực
192/QĐ-BGTVT Đường thủy nội địa Quyết định Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 28/01/2019 Còn hiệu lực
61/2018/TT-BGTVT Chuyên ngành khác Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế công tác Lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 74/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 28/12/2018 Còn hiệu lực
02/CT-TTg Chuyên ngành khác Chỉ thị Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp 23/01/2019 Còn hiệu lực
03/2019/TT-BTC Chuyên ngành khác Thông tư Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến 15/01/2019 Còn hiệu lực
01/2019/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa 11/01/2019 Còn hiệu lực
05/2019/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Kiểm toán nội bộ 22/01/2019 Còn hiệu lực
94/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mai và hàng giả năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải 15/01/2019 Còn hiệu lực
21/2018/TT-BTTTT Chuyên ngành khác Thông tư Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz. 28/12/2018 Còn hiệu lực
04/2019/ND-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 11/01/2019 Còn hiệu lực
62/QĐ-TTg Chuyên ngành khác Quyết định Phê duyệt Đề án “Kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch” 11/01/2019 Còn hiệu lực
2734/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Công bố thủ tục hành chính được bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 20/12/2018 Còn hiệu lực
2751/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải 21/12/2018 Còn hiệu lực
2765/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải 21/12/2018 Còn hiệu lực
12/VBHN-BGTVT Chuyên ngành khác Nghị Định Về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển 25/12/2018 Còn hiệu lực
11/VBHN-BGTVT Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển 25/12/2018 Còn hiệu lực
10/VBHN-BGTVT Chuyên ngành khác Nghị Định Điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải 25/12/2018 Còn hiệu lực
08/VBHN-BGTVT Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá giữ tàu biển đã qua sử dụng 25/12/2018 Còn hiệu lực
07/VBHN-BGTVT Chuyên ngành khác Nghị Định Điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển 24/12/2018 Còn hiệu lực
35/2018/QH14 Chuyên ngành khác Luật Sửa đổi, bổ sung một sồ điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 20/11/2018 Còn hiệu lực
161/2018/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 29/11/2018 Còn hiệu lực
159/2018/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa. 28/11/2018 Còn hiệu lực
158/2018/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính 22/11/2018 Còn hiệu lực
01/2018/TT-VPCP Chuyên ngành khác Thông tư Ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 23/11/2018 Còn hiệu lực
54/2018/TT-BGTVT Chuyên ngành khác Thông tư Ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng, cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam 14/11/2018 Còn hiệu lực
97/2018/TT-BTC Chuyên ngành khác Thông tư Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 30/10/2018 Còn hiệu lực
13/2018/TT-BNV Chuyên ngành khác Thông tư Sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu 19/10/2018 Còn hiệu lực
30/CT-TTg Chuyên ngành khác Chỉ thị Về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương 30/10/2018 Còn hiệu lực
53/2018/TT-BGTVT Chuyên ngành khác Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu 28/10/2018 Còn hiệu lực
71/2018/TT-BTC Chuyên ngành khác Thông tư Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước 10/08/2018 Còn hiệu lực
148/2018/ND-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động 24/10/2018 Còn hiệu lực
144/2018/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức 16/10/2018 Còn hiệu lực
107/NQ-CP Chuyên ngành khác Nghị Quyết Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với CB, CC, VC, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp 16/08/2018 Còn hiệu lực
49/2018/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về vận tải quy định về lắp đặt báo hiệu kilômet-địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa 11/09/2018 Còn hiệu lực
113/2018/ND-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số điều của của Nghị định số 108/2014/ND-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế có hiệu lực thi hành từ 15/10/2018 31/08/2018 Còn hiệu lực
110/2018/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội 29/08/2018 Còn hiệu lực
48/2018/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài. 31/08/2018 Còn hiệu lực
47/2018/TT-BGTVT Hàng Hải Thông tư Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang 24/08/2018 Còn hiệu lực
17/2018/TT-BYT Chuyên ngành khác Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ y tế Quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên 06/08/2018 Còn hiệu lực
50/2018/TT-BTC Chuyên ngành khác Thông tư Quy định chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ 23/05/2018 Còn hiệu lực
47/2018/TT-BTC Chuyên ngành khác Thông tư Hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi. 15/05/2018 Còn hiệu lực
13/2018/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin 23/01/2018 Còn hiệu lực
45/2018/NĐ-CP Đường thủy nội địa Nghị Định Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa. 13/03/2018 Còn hiệu lực
39/2018/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa - Sửa đổi lần 2: 2018 QCVN 72:2013/BGTVT 21/06/2018 Còn hiệu lực
76/NQ-CP Chuyên ngành khác Nghị Quyết Công tác phòng, chống thiên tai 18/06/2018 Còn hiệu lực
28/2018/QĐ-TTg Chuyên ngành khác Quyết định Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước 12/07/2018 Còn hiệu lực
642/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 30/03/2018 Còn hiệu lực
1281/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải 19/06/2018 Còn hiệu lực
45/2018/TT-BTC Chuyên ngành khác Thông tư Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 07/05/2018 Còn hiệu lực
65/QĐ-TTg Chuyên ngành khác Quyết định Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn 12/01/2018 Còn hiệu lực
05/2018/TT-BGTVT Chuyên ngành khác Thông tư Hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. 30/01/2018 Còn hiệu lực
61/2018/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/04/2018 Còn hiệu lực
802/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Sửa đổi Quy chế công tác văn thư, sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số của Bộ Giao thông vận tải kèm theo Quyết định 1640/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 23/04/2018 Còn hiệu lực
06/2018/TT-BNV Chuyên ngành khác Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội. 31/05/2018 Còn hiệu lực
36/2018/TT-BTC Chuyên ngành khác Thông tư Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 30/03/2018 Còn hiệu lực
84/2018/ND-CP Hàng Hải Nghị Định ban hành Nghị định về ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải. 28/05/2018 Con hieu luc
18/2018/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 11/04/2018 Còn hiệu lực
17/2018/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền 09/04/2018 Còn hiệu lực
666/QĐ-BGTVT Đường thủy nội địa Quyết định Phê duyệt đề án lắp đặt thiết bị tự động nhận dạng AIS và trang bị VHF trên phương tiện thủy nội địa 04/04/2018 Còn hiệu lực
13/2018/TT-BGTVT Chuyên ngành khác Thông tư Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành giao thông vận tải 29/03/2018 Còn hiệu lực
12/2018/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa 28/03/2018 Còn hiệu lực
30/2017/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40 quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa 07/09/2017 Còn hiệu lực
2537/QĐ-BGTVT Đường thủy nội địa Quyết định Thí điểm đăng ký làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng, bến thủy nội địa bằng tin nhắn 15/08/2016 Còn hiệu lực
1304/2017/QĐ-TTg Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 03/09/2017 Có hiệu lực từ ngày ký.
23/2017/TT-BGTVT Hàng Hải Thông tư Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam. 28/07/2017 Có hiệu lực từ ngày 15-9-2017.
16/2017/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam. 22/05/2017 Có hiệu lực từ ngày 15/7/2017
1473/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Về việc công bố sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 23/05/2017 Có hiệu lực kể từ ngày ký.
33/2016/TT-BTTTT Chuyên ngành khác Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn. 26/12/2016 Có hiệu lực từ ngày 01/10/2017
55/2016/QĐ-TTg Chuyên ngành khác Quyết định Về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước 26/12/2016 Có hiệu lực từ ngày 25/02/2017
37/2016/TT-BGTVT Hàng Hải Thông tư Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam. 25/11/2016 Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017
163/2016/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước 21/12/2016 Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017
261/2016/TT-BTC Hàng Hải Thông tư Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải/./ 14/11/2016 Còn hiệu lực
22/2016/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định về quản lý hoạt động của thủy phi cơ, sân bay chuyên dùng trên mặt nước, bãi cất, hạ cánh trên mặt nước, 01/09/2016 Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2016
24/CT-TTg Chuyên ngành khác Chỉ thị Về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội. 02/08/2016 Có hiệu lực từ ngày ký.
120/2016/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. 23/08/2016 Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017
15/2016/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định về quản lý đường thủy nội địa. 30/06/2016 Có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2016.
83/2015/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ Đường thủy nội địa. 30/12/2015 Có hiệu lực từ ngày 01/3/2016
59/2016/TT-BTC Đường thủy nội địa Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa. 29/03/2016 Có hiệu lực từ ngày 16-5-2016
132/2015/NĐ-CP Đường thủy nội địa Nghị Định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. 25/12/2015 Có hiệu lực
65/2015/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật sủa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa. 05/11/2015 Bãi bỏ Thông tư 60/2011/TT-BGTVT ngày 12/12/2011
51/2015/QĐ-TTg Đường thủy nội địa Quyết định Về quy định tổ chức tìm kiếm, cứu nạn giao thông đưởng thủy nội địa. 14/10/2015 Còn hiệu lực
19/2015/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 14/02/2015 Còn hiệu lực
18/2015/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 14/02/2015 Còn hiệu lực
03/2015/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường. 06/01/2015 Còn hiệu lực
10/2014/UBTVQH13 Chuyên ngành khác Pháp lệnh Pháp lệnh Cảnh sát môi trường 23/12/2014 Còn hiệu lực
110/2014/NĐ-CP Đường thủy nội địa Nghị Định Quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa. 20/11/2014 Còn hiệu lực
50/2014/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa. 17/10/2014 Còn hiệu lực
49/2014/QĐ-TTg Chuyên ngành khác Quyết định Về danh mục bí mật nhà nước mức độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Kinh tế Trung ương. 04/09/2014 Còn hiệu lực
55/2014/QH13 Chuyên ngành khác Luật Luật Bảo vệ môi trường 23/06/2014 Có hiệu lực .
48/2014/QH13 Đường thủy nội địa Luật Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường thủy nội địa 17/06/2014 Có hiệu lực
Hiến pháp 2013 Chuyên ngành khác Luật Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 26/11/2013 Còn hiệu lực
81/2013/NĐ-CP Chuyên ngành khác Nghị Định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. 19/07/2013 Còn hiệu lực
1108/QĐ-BGTVT Đường thủy nội địa Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng thủy nội địa khu vực phía Nam đến năm 2020 và hướng đến năm 2030 26/04/2013 Còn hiệu lực
43/2012/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi 23/10/2012 Còn hiệu lực
22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Đường thủy nội địa Thông tư liên tịch Quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa 26/06/2012 Còn hiệu lực
15/2012/QH13 Chuyên ngành khác Luật Luật Xử lý vi phạm hành chính 20/06/2012 Còn hiệu lực
15/2012/TT-BGTVT Đường thủy nội địa Thông tư Quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách qua sông 10/05/2012 Còn hiệu lực
23/2004/QH11 Đường thủy nội địa Luật Luật Giao thông đường thủy nội địa 15/06/2004 Còn hiệu lực