Hình Ảnh Cột Phải
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay: 216
số người truy cậpHôm qua: 393
số người truy cậpTuần này: 2194
số người truy cậpTháng này: 9116
số người truy cậpTổng số truy cập: 623625
số người truy cậpĐang online: 13
Tổ chức cán bộ » Thi đua » khen thưởng
Thi đua-khen thưởng
III. THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
1. Nội dung phát động phong trào thi đua
Mục tiêu thi đua chung của Ngành năm 2014 là “Đổi mới hơn nữa; Quyết liệt hơn nữa; Chất lượng hơn nữa; Hiệu quả hơn nữa; Tăng tốc hơn nữa và Phát triển hơn nữa”.
2. Kết quả phong trào thi đua, khen thưởng qua các năm
a) Danh hiệu thi đua đã được đón nhận:
 
Năm
Danh hiệu thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định
2006
Tập thể LĐXS
1527/QĐ-BGTVT, 23/5/2007, Bộ Giao thông vận tải
2007
Tập thể LĐXS
1292/QĐ-BGTVT, 08/5/2008, Bộ Giao thông vận tải
2008
Tập thể LĐXS
527/QĐ-BGTVT,  09/3/2009, Bộ Giao thông vận tải
2009
Cờ Thi đua XS
55/QĐ-BGTVT, 08/01/2010, Bộ Giao thông vận tải
2010
Tập thể LĐXS
227/QĐ-BGTVT,  25/01/2010, Bộ Giao thông vận tải
Cờ thi đua
338/QĐ-TTg, 05/3/2011, Thủ tướng Chính phủ
2011
Tập thể LĐXS
1385/QĐ-BGTVT, 27/6/2011, Bộ Giao thông vận tải
2012
Tập thể LĐXS
1651/ QĐ-BGTVT, 17/7/2012, Bộ Giao thông vận tải
Tập thể LĐXS
1003/ QĐ-BGTVT, 16/4/2013, Bộ Giao thông vận tải
2012
Huân chương Lao động Hạng 3
1761/QĐ-CTN, 26/10/2012, Chủ tịch nước
2013
Cờ thi đua
31/QĐ-BGTVT, 06/01/2014, Bộ Giao thông vận tải
 
b) Hình thức khen thưởng đã đạt được:
Năm
Danh hiệu thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định
2006
Bằng khen
108/QĐ-BGTVT  11/01/2007, Bộ Giao thông vận tải
2007
Bằng khen
1293/QĐ-BGTVT 08/5/2008, Bộ Giao thông vận tải
2008
Bằng khen
528/QĐ-BGTVT 09/3/2009, Bộ Giao thông vận tải
2009
Bằng khen
402/QĐ-BGTVT 09/02/2010, Bộ Giao thông vận tải
2010
Bằng khen
2778/QĐ-BGTVT 22/9/2010, Bộ Giao thông vận tải
Bằng khen
3768/QĐ-UBND 31/12/2010, Bộ Giao thông vận tải
Bằng khen
1387/QĐ-BGTVT 27/6/2011, Bộ Giao thông vận tải
2011
Bằng khen
1897/QĐ-BGTVT 13/8/2012, Bộ Giao thông vận tải
2012
Bằng khen
1004/ QĐ-BGTVT  16/4/2013 Bộ Giao thông vận tải