Hình Ảnh Cột Phải
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay: 226
số người truy cậpHôm qua: 333
số người truy cậpTuần này: 1245
số người truy cậpTháng này: 226
số người truy cậpTổng số truy cập: 614735
số người truy cậpĐang online: 17
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hình thức văn bản:  
Lĩnh vực:  
Chuyên ngành:  
Năm ban hành:  
Tháng ban hành:  
Ngày ban hành:  
Nội dung tìm kiếm:   
 
Tổng số: 25 văn bản
Số văn bản mỗi trang: 
Số hiệu Chuyên ngành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tình trạng
12/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách hành chính nhà nước của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV 03/01/2020 Có hiệu lực
871/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 30/08/2019 Còn hiệu lực
1187/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Quy chế quản lý, khai thác và xử lý văn bản điện tử của Bộ Giao thông vận tải 20/06/2019 Còn hiệu lực
1178/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ v/v tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 19/06/2019 Còn hiệu lực
1139/QĐ-BGTVT Chuyên ngành khác Quyết định Công bố danh mục báo cáo định kỳ lần đầu quy định tại Thông tư của Bộ Giao thông vận tải 13/06/2019 Còn hiệu lực
1022/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành Quy chế quản lý ấn chỉ tại Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV 21/08/2018 Còn hiệu lực
1017/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh viên chức, người lao động hợp đồng làm việc tại Cảng vụ ĐTNĐ khu vực IV 20/08/2018 Còn hiệu lực
765/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành Quy định về việc thành lập Tổ Cảng vụ đường thủy nội địa, điều kiện, cơ sở vật chất Văn phòng Tổ Cảng vụ, tiêu chuẩn tổ trưởng, trình tự thủ tục giao nhiệm vụ tổ trưởng, trực thuộc các Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa 29/06/2018 Còn hiệu lực
758/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Cảng vụ ĐTNĐ khu vực iv 28/06/2018 Còn hiệu lực
659/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành Quy chế nội bộ quy định tạm thời về quy trình xử phạt vi phạm hành chính tại Cảng vụ ĐTNĐ khu vực IV 01/06/2018 Còn hiệu lực
635/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Thành lập ban chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2018 28/05/2018 Còn hiệu lực
500/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và điều động, biệt phái làm việc tại Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV 04/06/2014 Còn hiệu lực
534/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động Tổ kiểm tra tác phong cán bộ, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV 04/05/2018 Còn hiệu lực
767/QĐ-BGTVT Đường thủy nội địa Quyết định Công bố phương án cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành 17/04/2018 Còn hiệu lực
350/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Thành lập Hội đồng Khoa học, Hội đồng Sáng kiến của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV năm 2018 17/04/2018 Còn hiệu lực
256/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị tại cơ quan Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV 26/03/2018 Còn hiệu lực
210/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành Nội quy Phòng cháy, Chữa cháy của cơ quan Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV 09/03/2018 Còn hiệu lực
239/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Kiện toàn Ban Biên tập Website Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV 20/03/2018 Còn hiệu lực
569/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Về việc ban hành Quy Quy chế tạm thời về sử dụng Hệ thống thư điện tử của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV. 31/05/2016 Còn hiệu lực
568/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT trong nội bộ Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV. 31/05/2016 Còn hiệu lực
567/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý và cung cấp thông tin của Trang thông tin điện tử Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV. 31/05/2016 Còn hiệu lực
566/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Về việc ban hành Quy chế tạm thời về Quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng trong hoạt động của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV. 31/05/2016 Còn hiệu lực
286/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Về việc Ban hành quy chế sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số trong hoạt động của cơ quan Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV. 24/03/2016 Còn hiệu lực
230/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Về việc ban hành Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong nội bộ của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV. 06/04/2015 Còn hiệu lực
727/KH-CVIV Chuyên ngành khác Chỉ thị Kế hoạch về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển 13/08/2014 Còn hiệu lực