Hình Ảnh Cột Phải
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay: 35
số người truy cậpHôm qua: 236
số người truy cậpTuần này: 35
số người truy cậpTháng này: 6207
số người truy cậpTổng số truy cập: 178705
số người truy cậpĐang online: 10
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hình thức văn bản:  
Lĩnh vực:  
Chuyên ngành:  
Năm ban hành:  
Tháng ban hành:  
Ngày ban hành:  
Nội dung tìm kiếm:   
 
Tổng số: 12 văn bản
Số văn bản mỗi trang: 
Số hiệu Chuyên ngành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tình trạng
1114/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Về việc công bố Hệ thống Quản lý chất lượng tạm thời phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 03/10/2016 Có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
569/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Về việc ban hành Quy Quy chế tạm thời về sử dụng Hệ thống thư điện tử của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV. 31/05/2016 Còn hiệu lực
568/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT trong nội bộ Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV. 31/05/2016 Còn hiệu lực
567/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý và cung cấp thông tin của Trang thông tin điện tử Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV. 31/05/2016 Còn hiệu lực
566/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Về việc ban hành Quy chế tạm thời về Quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng trong hoạt động của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV. 31/05/2016 Còn hiệu lực
286/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Về việc Ban hành quy chế sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số trong hoạt động của cơ quan Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV. 24/03/2016 Còn hiệu lực
230/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Về việc ban hành Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong nội bộ của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV. 06/04/2015 Còn hiệu lực
866/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin của Trang thông tin điện tử Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV trên Internet. 16/09/2014 Hết hiệu lực
798/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Về việc thành lập Ban Biên tập website Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV 03/09/2014 Còn hiệu lực
727/KH-CVIV Chuyên ngành khác Chỉ thị Kế hoạch về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển 13/08/2014 Còn hiệu lực
658/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng trong hoạt động của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV 17/07/2014 Hết hiệu lực
657/QĐ-CVIV Chuyên ngành khác Quyết định Ban hành Quy chế tạm thời về sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV 17/07/2014 Hết hiệu lực