Hình Ảnh Cột Phải
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay: 214
số người truy cậpHôm qua: 507
số người truy cậpTuần này: 214
số người truy cậpTháng này: 12271
số người truy cậpTổng số truy cập: 400238
số người truy cậpĐang online: 10
Tin tức & sự kiện
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC IV LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ (2017 – 2022).
Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Kế hoạch số 209/KH-CĐCVIV ngày 27/3/2017 của BCH Công đoàn cơ sở Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV nhiệm kỳ 2017- 2022 tiến tới Đại hội XCông đoàn Cục Đường thủy nội địa Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023. Qua thời gian chuẩn bị văn kiện, nhân sự và các điều kiện tổ chức Đại hội, được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Công đoàn Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Đảng ủy Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV. Ngày 22/9/2017 Công đoàn cơ sở Cảng vụ ĐTNĐ khu vực IVtổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
 
Dự và chỉ đạo Đại hội, có các đồng chí Lãnh đạo Công đoàn Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Về phía Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV, có Bí Đảng uỷ, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV; Các đồng chí trong BCH Đảng ủy Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV; các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ; Các đồng chí là BCH Công đoàn cơ sở, 17 tổ trưởng tổ công đoàn các đơn vị trực thuộc trong hệ thống tổ chức Công đoàn cơ sở Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV. Đặc biệt có sự hiện diện của 51 đoàn viên Công đoàn cơ sở Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IVlà đại biểu chính thức về dự Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội
 
Đại hội diễn ra với tinh thần cởi mở và dân chủ cao. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ VI và dự thảo Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VII (2017 -2022), Báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn; Tổng hợp các ý kiến của các Tổ Công đoàn trực thuộc đóng góp cho dự thảo các văn kiện của Đại hội Công Đoàn cơ sở Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV nhiệm kỳ 2017– 2022 và dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công Đoàn Việt Nam. Báo cáo tổng kết đã đánh giá được toàn diện những mặt đã làm được, những mặt chưa làm được và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, Đại hội cũng đã thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã đề ra.
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ VI cho thấy các hoạt động của Công Đoàn cơ sở luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và các cấp ủy Đảng, được sự hỗ trợ thiết thực của Chính quyền các cấp và đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động nên phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn cơ sở đã có bước phát triển mới; chức năng bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, chức năng tham gia quản lý và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách được phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được đảm bảo; mối quan hệ giữa Công đoàn với Chính quyền luôn là sự phối hợp có trách nhiệm, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV.
Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan: BCH Công đoàn đã hoạt động thực sự vì lợi ích của cán bộ, viên chức trong cơ quan. BCH Công đoàn có sự đoàn kết, nhất trí trên cơ sở bàn bạc trao đổi thống nhất về công tác của công đoàn và của cơ quan. Đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng uỷ, Giám đốc và BCH Công đoàn trong  hoạt động của cơ quan, đơn vị trên tinh thần dân chủ và đó là nhân tố quyết định đến sự thắng lợi, ổn định và phát triển của cơ quan.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí  Ngô Văn Quang – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã biểu dương những thành tích xuất sắc của Công đoàn cơ sở đã đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh tổ chức Công đoàn phải thực hiện tốt vai trò đầu tàu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là công tác vận động tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước nói chung; đồng chí  đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, BCH Công đoàn cơ sở Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IVtiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo để hoạt động công đoàn đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa; Xây dựng chương trình hành động của Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022; đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng và chính quyền tạo điều kiện cho Công đoàn cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; các Đại biểu chính thức dự Đại hội có trách nhiệm lựa chọn các đoàn viên ưu tú bầu vào BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới, lưu ý trong cơ cấu BCH phấn đấu đảm bảo tỷ lệ 30% là cán bộ nữ,….
Đ/c Ngô Văn Quang Chủ tịch Công đoàn Cục ĐTNĐ Việt Nam phát biểu, chỉ đạo Đại Hội.
Đại hội cũng thông qua phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở Cảng vụ ĐTNĐ khu vực IVnhiệm kỳ 2017 – 2022 với các chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, chủ trương của Công đoàn cấp trên; Phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ; 90% trở lên tổ Công đoàn vững mạnh, không có tổ Công đoàn yếu kém; 100% đoàn viên công đoàn được kếp nạp vào tổ chức Công đoàn và 100% đoàn viên công đoàn được phát thẻ theo đúng Điều lệ Công đoàn; Phấn đấu 100% cán bộ công đoàn được dự ít nhất 1 lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng công tác công đoàn trong nhiệm kỳ; Hàng năm mỗi Tổ công đoàn giới thiệu ít nhất từ 01 đến 02 đoàn viên ưu tú cho Đảng (đối với các đơn vị còn nguồn); Trên 90% đoàn viên công đoàn thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”.
Sau gần 4 giờ làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đúng theo Điều lệ, Đại hội Đại hội Công đoàn cơ sở Cảng vụ ĐTNĐ lần thứ VII nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội kêu gọi cán bộ, đoàn viên, các Tổ công đoàn phát huy truyền thống, vận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhằm góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh./.
 
 
Một số hình ảnh tại Đại hội:
BCH Công đoàn cơ sở cơ sở Cảng vụ ĐTNĐ khu vực IV lần thứ VII,
nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội
Đại hội bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn cơ sở Cảng vụ ĐTNĐ khu vực IV lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022 với những thành viên đầy đủ năng lực và tinh thần trách nhiệm để xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh
 
Đ/c Nguyễn Ngọc Thùy Đại diện Đoàn Đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên
 nhiệm kỳ 2018 - 2023 phát biểu hứa hẹn trước Đại hội

Ban Biên tập website Cảng vụ IV.