Hình Ảnh Cột Phải
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay: 97
số người truy cậpHôm qua: 560
số người truy cậpTuần này: 2383
số người truy cậpTháng này: 10364
số người truy cậpTổng số truy cập: 321871
số người truy cậpĐang online: 28
Thông tin luồng » thủy triếu » Tình hình thủy triều trên sông MéKong
BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HÀNG NGÀY KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ NGÀY 29/10/2015
 
MỰC NƯỚC CÁC TRẠM ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
      
Trạm
Sông,
Kênh
Mức báo động (m)
Mực nước thực đo
Mực nước dự báo (m)
BĐ I
BĐ II
BĐ III
26/10
27/10
28/10
29/10
30/10
31/10
01/11
02/11
Tân Châu
Tiền
3.50
4.00
4.50
2.43
2.43
2.44
2.36
2.31
2.24
2.18
2.13
1.82
1.80
1.74
         
Cao Lãnh
Tiền
1.90
2.10
2.30
1.96
1.99
2.03
         
0.53
0.53
0.44
         
Mỹ Thuận
Tiền
1.60
1.70
1.80
1.72
1.75
1.85
1.79
1.75
1.65
1.56
1.47
-0.21
-0.31
-0.45
-0.48
-0.48
-0.52
-0.49
-0.46
Châu Đốc
Hậu
3.00
3.50
4.00
2.31
2.32
2.35
2.29
2.26
2.21
2.11
2.06
1.52
1.53
1.48
         
Long Xuyên
Hậu
1.90
2.20
2.50
2.09
2.11
2.16
         
0.78
0.80
0.75
         
Cần Thơ
Hậu
1.70
1.80
1.90
1.83
1.86
1.94
1.92
1.90
1.80
1.65
1.57
0.19
ct
0.03
0.01
0.00
0.00
0.02
0.04
Xuân Tô
Vĩnh Tế
3.00
3.50
4.00
1.34
1.33
1.32
         
1.32
1.32
1.31
         
Tri Tôn
Tri Tôn
(K.13)
2.00
2.40
2.80
1.06
1.06
1.06
         
1.04
1.04
1.04
         
Tân Hiệp
Cái Sắn
1.00
1.30
1.60
0.64
0.67
0.67
         
0.63
0.62
0.62
         
Trường
Xuân
Phước
Xuyên
1.50
2.00
2.50
1.33
1.33
1.33
         
1.30
1.30
1.31
         
Mộc Hóa
Vàm Cỏ
Tây
1.20
1.80
2.40
0.98
1.00
1.01
1.02
1.04
1.06
1.08
1.09
0.98
0.99
1.01
         
Tân An
Vàm Cỏ
Tây
1.20
1.40
1.60
1.33
1.38
1.43
         
-0.20
-0.28
-0.39
         
Trà Vinh
Cổ Chiên
-
-
-
1.75
1.79
1.84
         
-0.58
-0.79
-0.99
         
Gành Hào
Gành Hào
1.60
1.80
2.00
2.06
2.09
2.16
         
-0.99
-1.39
-1.65
         
     
                            Nhận xétMực nước đầu nguồn sông Cửu Long xuống lại trong 5 ngày tới. Đỉnh triều cường vùng hạ lưu còn ở mức cao trong 1-2 ngày đầu, sau đó xuống nhanh theo triều. Khu vực nội đồng Đồng Tháp Mười - Tứ giác Long Xuyên nước tiếp tục lên chậm.