Hình Ảnh Cột Phải
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay: 119
số người truy cậpHôm qua: 208
số người truy cậpTuần này: 1979
số người truy cậpTháng này: 7129
số người truy cậpTổng số truy cập: 986171
số người truy cậpĐang online: 11
Tổ chức cán bộ » Thi đua » khen thưởng
Thi đua-khen thưởng
III. THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
1. Nội dung phát động phong trào thi đua
Các đoàn thể tiếp tục phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường ‘‘Xanh - Sạch - Đẹp’’; ‘‘Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn phòng cháy chữa cháy’’; triển khai có hiệu quả ‘‘Ngày pháp luật’’; triển khai chương trình hành động thi đua hoàn thành xuất sắc ‘‘Các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2014’’; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo’’, ‘‘Ôn lý thuyết, trau dồi nghiệp vụ’’; triển khai thực hiện mục tiêu thi đua chung của Ngành năm 2014 “Đổi mới hơn nữa; Quyết liệt hơn nữa; Chất lượng hơn nữa; Hiệu quả hơn nữa; Tăng tốc hơn nữa và Phát triển hơn nữa”; triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/BCSĐ ngày 09/6/2014 của Ban Cán sự Đảng bộ Giao thông vận tải về việc thiênr khai thực phong trào thi đua “4 xin – 4 luôn” (Xin chào, Xin lỗi, Xin cám ơn, Xin phép; Luôn mỉm cười, Luôn nhẹ nhàng, Luôn thấu hiểu, Luôn giúp đỡ).
2. Kết quả phong trào thi đua, khen thưởng qua các năm
a) Danh hiệu thi đua đã được đón nhận:
 
Năm
Danh hiệu thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định
2006
Tập thể LĐXS
1527/QĐ-BGTVT, 23/5/2007, Bộ Giao thông vận tải
2007
Tập thể LĐXS
1292/QĐ-BGTVT, 08/5/2008, Bộ Giao thông vận tải
2008
Tập thể LĐXS
527/QĐ-BGTVT,  09/3/2009, Bộ Giao thông vận tải
2009
Cờ Thi đua XS
55/QĐ-BGTVT, 08/01/2010, Bộ Giao thông vận tải
2010
Tập thể LĐXS
227/QĐ-BGTVT,  25/01/2010, Bộ Giao thông vận tải
Cờ thi đua
338/QĐ-TTg, 05/3/2011, Thủ tướng Chính phủ
2011
Tập thể LĐXS
1385/QĐ-BGTVT, 27/6/2011, Bộ Giao thông vận tải
2012
Tập thể LĐXS
1651/ QĐ-BGTVT, 17/7/2012, Bộ Giao thông vận tải
Tập thể LĐXS
1003/ QĐ-BGTVT, 16/4/2013, Bộ Giao thông vận tải
2012
Huân chương Lao động Hạng 3
1761/QĐ-CTN, 26/10/2012, Chủ tịch nước
2013
Cờ Thi đua
31/QĐ-BGTVT, 06/01/2014, Bộ Giao thông vận tải
2014
Tập thể LĐTT
112/ QĐ-CĐTNĐ, 26/01/2015, Cục ĐTNĐ Việt Nam
2015
Tập thể LĐXS
3990/ QĐ-BGTVT, 09/11/2015, Bộ Giao thông vận tải
2016
Tập thể LĐTT
1491/QĐ-CVIV, 19/12/2016, Cảng vụ ĐTNĐ KV IV
2017
Tập thể LĐTT
1591/QĐ-CVIV, 22/12/2017, Cảng vụ ĐTNĐ KV IV
2018
Tập thể LĐTT
1452/QĐ-CVIV, 06/12/2018, Cảng vụ ĐTNĐ KV IV
2019
Tập thể LĐTT
41/QĐ-CVIV, 13/01/2020, Cảng vụ ĐTNĐ KV IV
 
 
b) Hình thức khen thưởng đã đạt được:
 
Năm
Danh hiệu thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định
2006
Bằng khen
108/QĐ-BGTVT  11/01/2007, Bộ Giao thông vận tải
2007
Bằng khen
1293/QĐ-BGTVT 08/5/2008, Bộ Giao thông vận tải
2008
Bằng khen
528/QĐ-BGTVT 09/3/2009, Bộ Giao thông vận tải
2009
Bằng khen
402/QĐ-BGTVT 09/02/2010, Bộ Giao thông vận tải
2010
Bằng khen
2778/QĐ-BGTVT 22/9/2010, Bộ Giao thông vận tải
Bằng khen
3768/QĐ-UBND 31/12/2010, Bộ Giao thông vận tải
Bằng khen
1387/QĐ-BGTVT 27/6/2011, Bộ Giao thông vận tải
2011
Bằng khen
1897/QĐ-BGTVT 13/8/2012, Bộ Giao thông vận tải
2012
Bằng khen
1004/ QĐ-BGTVT  16/4/2013 Bộ Giao thông vận tải
2013
Bằng khen
2462/QĐ-BGTVT  27/6/2014 Bộ Giao thông vận tải
2014
Giấy khen
113/ QĐ-CĐTNĐ, 26/01/2015, Cục ĐTNĐ Việt Nam
2015
Bằng khen
2447/ QĐ-BGTVT  07/7/2015 Bộ Giao thông vận tải
2016
Giấy khen
Đã đề nghị Cục
2017
Bằng khen
96/QĐ-BGTVT  12/01/2018 Bộ Giao thông vận tải (Công tác Thanh tra chuyên ngành)