Hình Ảnh Cột Phải
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay: 174
số người truy cậpHôm qua: 383
số người truy cậpTuần này: 1246
số người truy cậpTháng này: 1914
số người truy cậpTổng số truy cập: 915228
số người truy cậpĐang online: 7
Các tổ chức doàn thể » Tổ chức Công đoàn » Tin hoạt động » Tin hoạt động Công đoàn cơ sở
Một số kết quả hoạt động nổi bật 10 tháng đầu năm 2014
           

Một số kết quả hoạt động nổi bật 10 tháng đầu năm 2014 của Công đoàn cơ sở Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV

Được sự chỉ đạo sâu sát của Ban thường vụ Đảng uỷ Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV, sự quan tâm, tạo điều kiện hoạt động của Ban giám đốc và sự chỉ đạo, sự định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IVtrung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Công đoàn cơ sở 10 tháng đầu năm 2014, trong đó đạt được một số kết quả nổi bật:
 
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch, chương trình công tác và Nghị quyết của tổ chức Công đoàn.
- Với chức năng tham gia quản lý, ngay từ đầu năm 2014dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy,Công đoàncơ sởđã chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2014 đúng theo quy định(ngày 21/02/2014). Đã có 18/18 các phòng, ban nghiệp vụ và các đơn vị cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, đạt tỷ lệ 100%, thông qua việc tham gia Hội nghị cán bộ công chức cấp phòng, cấp Đại diện, Ban chấp hành công đoàncơ sởđã tập hợp các kiến nghị báo cáo và phối hợp với chính quyền nghiên cứu thông báo bằng văn bản trả lời, giải đáp thỏa đáng các kiến nghị của cơ sở.
- Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở lần thứ VI nhiệm kỳ 2014-2018. Qua đó đã tổng kết, đánh giá phong trào thi đua của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động Công đoàn trong 2,5 năm (2011-2013), chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V; Đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn  mạnh; Bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở lần thứ VI có đủ năng lực, đáp ứng được những yêu cầu mới đặt ra.
- Công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
            + Phối hợp với chính quyền thực hiện thủ tục chế độ thai sản đối với Nguyễn Thúy Oanh, Nguyễn Tiết Lài, chế độ thôi việc Đoàn Quốc Hội, nghỉ hưởng chế độ hưu Nguyễn Thế Cải; điều chỉnh nơi khám chữa bệnh ban đầu (nơi khám chữa bệnh theo danh mục phân bổ của cơ quan BHXH) cho một số cán bộ, viên chức có nhu cầu thay đổi; Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 3/01/2014 của Bảo Hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH có hiệu lực thi hành kể từ 01/4/2014.
+ Tổ chức triển khai quỹ “Mái ấm công đoàn năm 2014”cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc đơn vị, Ban chấp hành công đoàn đã tổ chức triển khai và lấy ý kiến dân chủ từ các tổ công đoàn trực thuộc và các cán bộ chủ chốt đơn vị. Kết quả: Công đoàn Cục xét duyệt cho 01 công đoàn viên được hỗ trợ “Sửa chữa xóa nhà tre – mái lá”, với tổng số tiền 13 triệu đồng, trong đó, công đoàn Cục hỗ trợ 10 triệu; chính quyền và Công đoàn cơ sở hỗ trợ 3 triệu đồng. Hoàn thiện hồ sơ trình công đoàn Cục xét duyệt cho 01 công đoàn viên được hỗ trợ sửa chữa nhà từ nguồn quỹ “Mái ấm công đoàn năm 2014” của công đoàn Cục.
+ Công tác thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên được công đoàn cơ sở quan tâm và thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Trong năm, thăm hỏi ốm đau 57 lượt người, số tiền 27,035 triệu đồng, trợ cấp khó khăn 07 lượt người, số tiền là 5,1 triệu đồng. Đồng thời, các tổ công đoàn trực thuộc phối hợp với chính quyền có nhiều biện pháp tích cực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc cho cán bộ, viên chức..v.v..
         - Phối hợp cùng Giám đốc dự thảo lấy ý kiến ban hành Quy chế dân chủ cơ sở và hoàn thành khối lượng công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ trong quýtrên tất cả các Đại diện và các cảng, bến. Đã góp phần động viên cán bộ, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến.
         - Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền giải quyết chế độ trực Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2014; lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2014 cho cán bộ, viên chức, tặng quà cho con cán bộ, viên chức đơn vị nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2014; Tham gia Hội đồng xét nâng lương cán bộ, viên chức 02 đợt năm 2014, tổng số 73 người. Trong đó: có 16người được xét nâng lương trước thời hạn; 04 người nâng lương phụ cấp thâm niên vượt khung; 44 người nâng thường xuyên, nâng-chuyển ngạch lương 09), tham gia xét thi đua khen thưởng, bình xét A, B, C hàng quý.
          - Phối hợp với chính quyền tổ chức khám sức khỏe định kỳ 2014 cho toàn thể cán bộ, viên chức.Thay đổi cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu đối với cán bộ, viên chức điều động. Hỗ trợ kịp thời cho gia đình công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trong tứ thân phụ mẫu không may bị bệnh nặng với số tiền 2 triệu đồng.
         - Tăng cuờng công tác thông tin để cán bộ, đoàn viên hiểu rõ và chia sẻ những khó khăn với cơ quan, đơn vị. Đồng thời động viên cán bộ đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện ngành có nhiều thay đổi, biến động về cơ cấu tổ chức nhưng đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất còn khó khăn
- Hưởng ứng thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, Công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức tặng quà cho 14 cán bộ, viên chức trong đơn vị là thương binh và con gia đình Thương binh-Liệt Sỹ nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947–27/7/2014), với tổng số tiền 5,6 triệu đồng (400.000 đồng/phần quà), trong đó công đoàn cơ sở tặng 1,4 triệu đồng.
  - Phối hợp với Chính quyền tổ chức vận động toàn thể cán bộ công chức, viên chức lao động trong đơn vị đóng góp kinh phí nhằm chung tay giúp đỡ đồng nghiệp Nguyễn Văn Hai có con bị bệnh tim bẩm sinh vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống với tổng số tiền 16,23 triệu đồng; vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đơn vịđóng góp, ủng hộ xây dựng Quỹ Xã hội - từ thiện của Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam năm 2014 do Chủ tịch Công đoàn và Bộ trưởng Bộ GTVT và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phát động(02 ngày lương thu nhập/người/năm vào dịp tháng 7)với tổng số tiền 35,778 triệu đồng; vận động đóng góp, ủng hộ xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn” của Công đoàn Cục Đường thủy nội địa Việt Nam năm 2014 trong toàn thể cán bộ công chức, viên chức đơn vịvới tổng số tiền 15,85 triệu đồng.
Ngoài ra phối hợp với Công đoàn Cục tổ chức thăm hỏi và tặng quà nhân dịp Tết Giáp ngọ 2014 cho các tập thể (Văn phòng Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV và các Đại diện Cảng vụ Cà Mau, Thốt Nốt) và xét trợ cấp đột xuất Tết Giáp Ngọ cho 02 đoàn viên Công đoàn (Lý Công Hiền và Lê Cảnh Trung).  
- Một trong những hoạt động nổi bật của công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ, viên chức đơn vị trong năm qua là công đoàn cơ sở tích cực đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, trong nămđã giới thiệu cho cấp ủy Chi bộ, Đảng ủy 10 đoàn viên công đoàn ưu tú bồi dưỡng cảm tình Đảng, được kết nạp vào Đảng là 07 đồng chí; đưa tỷ lệ đảng viên trong đơn vị tăng lên 39,24% (62/158 đảng viên).
- Nhân kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 128 năm ngày Quốc tế Lao động, tổ chức giải bóng đá mini nam và môn kéo co, giải đồng đội nam lần thứ ba thành công tạo được không khí phấn khởi vui tươi, đoàn kết trong toàn đơn vị; ban tổ chức đã trao 6 giải tập thể và 3 giải cá nhân; tổng kinh phí tổ chức là hơn 20 triệu đồng.
 - Nhânkỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945–01/9/2014), Công đoàn phối hợp với Chi đoàn tổ chức Giải bóng đá Mini nam cán bộ, viên chức Cảng vụ IV, lần thứ III năm 2014, tại thành phố Cần Thơ. Kết quả: Giải nhất: Tổ công đoàn Đại diện Cảng vụ Cà Mau; giải nhì: Tổ công đoàn Văn phòng và giải ba: Tổ công đoàn Đại diện Cảng vụ Sóc Trăng.
- Phát huy những thành quả hoạt động phong trào trong nững năm trước, Công đoàn cơ sở tiếp tục vận động đóng góp quỹ “Học bổng Nguyễn Đức Cảnh” cho con cán bộ, công chức, viên chức đơn vị năm 2014. Kết quả đã cấp 33 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các cháu là con của cán bộ công chức, viên chức đơn vị có thành tích học tập giỏi, xuất sắc năm học 2013-2014, với tổng số tiền 15,7 triệu đồng.
 - Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra. Phối hợp với chính quyền hoàn thiện và ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn và chính quyềnnhiệm kỳ 2014-2018; Phối hợp với Chi đoàn xây dựng chương trình phối hợp giữa Chi đoàn và Công đoàn cơ sở Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV giai đoạn 2014-2015; tiến hành xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế thu, chi tài chính của Công đoàn cơ sở Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV nhiệm kỳ 2014-2018.
- Công tác nữ công: Do điều kiện ngành nghề là thường xuyên lưu động tại các cảng, bến và lên xuống các phương tiện thủy, nên số lượng nữ cán bộ, viên chức tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2014 của đơn vị chỉ chiếm 11,39% (18/158) tập trung tại khối hành chính Văn phòng là 08 người, còn lại là công tác tại Đại diện Cảng vụ. Hoạt động nữ công trong thời gian qua khá đều đặn và mạnh. Tổ nữ công đã tổ chức thực hiện tốt phong trào: “Đảm việc nhà, giỏi việc nước”.
- Công tác bình đẳng giới tại đơn vị thực hiện khá mạnh. Với 18 nữ/158 cán bộ, công chức, viên chức đơn vị, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị luôn quan tâm và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, lao động nữ.
- Công tác nữ công luôn quan tâm và tạo điều kiện hoạt động, nhân kỷ niệm các ngày Quốc tế phụ nữ, ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 đều được Chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên phối hợp tổ chức cho chị em tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, giao lưu, học hỏi, mở mang kiến thức tạo điều kiện cho chị em có nhiều khí thế, an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan cũng như hoàn thành trách nhiệm tại gia đình.
- Công tác quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch cán bộ nữ được chú trọng thường xuyên, hiện đơn vị có 06 cán bộ chủ chốt là nữ trong ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ và đại diện, trong năm 2014 .
            - Nhân ngày Tết Trung thu năm 2014, Công đoàn phối hợp chính quyền tặng quà cho 103 cháu là con của cán bộ, viên chức trong độ tuổivới tổng số tiền 25,75 triệu đồng (trong đó công đoàn cơ sở tặng 5.150.000 đồng).
- Sâu sát nắm tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm, thu nhập của cán bộ công chức, viên chức và người lao động; chủ động đề xuất với người sử dụng lao động mở rộng sản xuất, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc và kịp thời giải quyết những vướng mắc của cán bộ công chức, viên chức và người lao động, không để xảy ra tranh chấp lao động và tai nạn lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các cơ quan, đơn vị.
- Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn vững mạnh. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở.
- Nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn cơ sở, trong 10 tháng đầu năm 2014, đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính công đoàn năm 2014 tại 9 tổ công đoàn trực thuộc, đảm bảo kế hoạch, chương trình công tác kiểm tra năm 2014.Qua mỗi đợt kiểm tra rút ra được mặt tốt, mặt chưa tốt để kịp thời uốn nắn, bổ sung và có sự chỉ đạo kịp thời.
Phát huy kết quả đạt được trong 10 tháng đầu năm 2014, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Tổ Công đoàn, các ban trong cơ quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn; tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động; thực hiện có hiệu quả chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn động viên cán bộ công chức, viên chức và người lao động thi đua lao động và công tác, lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn trong quý IV, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2014 và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị nhằm vinh dự đón nhận “Cờ thi đua của Chính phủ” năm 2014.
Từ nay đến cuối năm nhiệm vụ của chúng ta còn hết sức nặng nề. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn trong toàn cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, của cơ quan, tích cực phát động các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực công tác với mục tiêu “Đổi mới hơn nữa; Quyết liệt hơn nữa; Chất lượng hơn nữa; Hiệu quả hơn nữa; Tăng tốc hơn nữa và phát triển hơn nữa”, Chủ đề là “Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và tăng cường kiểm soát trọng tải xe”, tăng cường quản lý, kiểm tra lập lại trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông trong ngành, năm 2014 là năm đột phá, tạo sự chuyển biến rõ nét về đảm bảo trật tự an toàn giao thông – văn hóa giao thông. Đồng thời thực hiện tốt văn hóa công sở với phương châm “4 xin”: “Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép” và “4 luôn”: “Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ”, góp phần vào việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Đào Anh Kiệt
                                                                         Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV